Vrtanje in miniranje

Osnovna dejavnost podjetja Ivan Potočnik s.p. so vrtalno minerska dela:

 • vrtanje in miniranje za pridobivanje tehničnega kamna in peska
 • ostale minerske storitve – gradbene jame, podiranje stavb in podobno
 • seizmične meritve
 • CPL – Borovnik, Kisovec
 • ogledi na terenu in tehnično svetovanje

Vse aktivnosti izvaja strokovno usposobljena ekipa minerjev in vrtalcev z dolgoletno prakso in izkušnjami. Veliko pozornost v podjetju posvečamo:

 • varnosti pri delu
 • uvajanju novih tehnologij
 • varstvu okolja
 • monitoringu umetnih potresnih sunkov, ki spremljajo minerska dela
 • kvaliteti izvedenih del

V zadnjih letih povprečno porabimo okoli 400.000 kg razstreliva. Izvrtamo in razstrelimo okoli 80.000 m vrtin in samo z miniranjem (brez vrtanja) odstrelimo 130.000 m minskih vrtin, kar letno nanese okoli 1.800.000 m3 miniranega materiala.

Naročniki širom Slovenije, za katere opravljamo vrtalno minerska dela, so z našim delom zelo zadovoljni.
S spodnjimi povezavami si lahko ogledate nekaj miniranj, ki so v večini primerov izvedeni z uporabo sodobne Nonel tehnologije.

 

 

Reference

Vrtanje in miniranje v kamnolomih

 • Verd d.o.o. – Verd
 • Montana d.o.o. – Zaloška gorica
 • Verdis d.o.o. – Gonstenčnik, Sele
 • Jagodič s.p. – Gajšek
 • AGM Pungerčar – Tržišče
 • Dolomit, Janko Kosmač s.p.
 • AGM Nemec d.o.o. – Boben pri Hrastniku
 • Lesdog Kočevje d.o.o. – Mozelj
 • IAK Kresnice d.o.o. – Ušenišče
 • Calcit d.o.o. – Kamnik
 • Mineral d.o.o. – Cezlak
 • Trik Kamenine d.o.o. – Zagaj in Žusem
 • Grabner s.p. – Čemše
 • Milan Klemenc s.p. – Klemenc, Vitanje
 • Larogo d.o.o. – Šonovo
 • Ivan Batič, s.p. – Dolič
 • Klas – Stanislav Hace s.p. – Zala
 • Rajko Čerin s.p. – Smolevec
 • Mita d.o.o. – Čelo
 • Obrovnik Anton s.p. – Meglič
 • Terezija Burja s.p. – Ter
 • Tomažin – Bučka
 • Anica Kuselj s.p. – Mirna
 • Borut Herič s.p. – Pletovarje
 • Jože Pančur s.p. – Haber
 • Peskokop Kepa d.o.o. – Kepa
 • CGP NM d.o.o. – Gunte in Log pri Sevnici

Vrtanje v kamnolomih

 • Sonce, energija in obnovljivi viri d.o.o – Višnje
 • Trgograd Litija d.o.o. – Kmetov Pruh
 • Zabukovje
 • Trebelno
 • Slemenšek d.o.o – IBO sider
 • Kušč – Mali Lošinj
 • Nivo d.d. – vrtanje vrtin premera 200 mm
 • Gramatek kamnolom d.o.o. – Pleše

Miniranje v kamnolomih

 • CM Celje d.d., Peter Podržaj s.p. – Velika Pirešica
 • Apnenec d.o.o. – Zidani Most
 • Matic Juteršek s.p. – Gratex
 • Jože Adamlje s.p. – Ježce
 • CP Ljubljana – Borovnik, Kisovec
 • Ivan Poženelj s.p.
 • Marko Zupančič s.p. – Križate

Vrtanje in miniranje na trasah avtocest, cest in izkopi

 • AC Pluska – Ponikve, miniranje predor Leščevje (SCT Univerzalgrad)
 • AC Slivnica – Pesnica
 • AC Trebnje
 • AC Pljuske – Ponikve
 • AC Karteljevo
 • AC Mirna Peč
 • AC Novo mesto
 • AC Gruškovje in mejni prehod
 • cesta Kunšperk
 • letališče Novi Lazi
 • izkop Bič – Eurotek
 • izkop – nakupovalni center Qulandia Novo mesto
 • izkop – Novo stanovanjsko naselje Vrhnika
 • izkop – nakupovalni center Kozina
 • izkop – vodohran Kupčinji Vrh, vodohran Rogatec
 • izdelava kanala – novo križišče, rondo Hrastnik
 • izdelava kanalizacijskega kanala – PUP Velenje d.d.
 • miniranje kabelske kanalizacije – Elektrogradnje Venus

Specialna minerska dela

 • perforacija naftnih vrtin – Železnikar control d.o.o
 • sidranje 60° stene – vodno zajetje Rižana
 • miniranje ALP 2002, Ministrstvo za okolje in prostor
 • podvodno miniranje – reka Drava
 • razstreljevanje ob železniški nesreči Renke, SŽ
 • izdelava zahtevnih gozdnih vlak in cest, GG Celje in GG Nazarje
 • izdelava ceste na koto K-780 – Calcit Kamnik
 • rušenje viadukta z miniranjem – Malo Hudo in Podtabor
 • rušenje objektov z miniranjem – Talum Kidričevo, stare železarne Jesenice, silos LIP Savinja in Tezno, Usnjarna Šoštanj, Slovenija Vino Ljubljana

Seizmične meritve

 • stalni monitoring seizmičnih učinkov miniranja – kamnolom Velika Pirešica, CM Celje
 • monitoring seizmičnih učinkov miniranja površinskega kopa tufa – kamnolom Zaloška Gorica, Montana d.o.o
 • spremljanje seizmičnih učinkov pri podvodnem miniranju – poglabljanje HE Vuhred
 • meritve seizmičnih učinkov pri izdelavi tunela Leščevje, AC Pluska – Ponikve
 • 3D geoseizmične preiskave – Polje, Petišovci, Lendava
 • geoseizmične preiskave – Sava Renke
 • spremljanje seizmičnih učinkov pri miniranju okoli 30 kamnolomov širom Slovenije